Tại sao nên chọn N.B.K VIETNAM để triển khai quảng cáo Cốc Cốc

Mở rộng khách hàng

Tiếp cận hơn 50% số người dùng Internet tại Việt Nam (19 triệu người)

Tối ưu chi phí

Chi phí tối ưu hoá, tối thiểu chỉ bằng 1 nồi lẩu (500.000đ) 

Áp dụng Bigdata

Phân loại khách hàng theo (lịch sử tìm kiếm, sở thích, vị trí địa lý và thời gian

 

Giải pháp quảng cáo Cốc Cốc tại N.B.K VIETNAM

Giúp tăng doanh thu vượt trội cho cá nhân và doanh nghiệp

Quảng cáo tìm kiếm

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Cốc Cốc. Đó là cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng của bạn và để tăng doanh số bán hàng của bạn.

 Theo từ khoá

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Cốc Cốc. Đó là cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng của bạn và để tăng doanh số bán hàng của bạn.

 Quảng cáo tiếp thị lại

Quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của những người dùng từng tìm kiếm từ khóa liên quan đến sản phẩm của bạn, hoặc đã truy cập vào các trang web bán hàng tương tự như của bạn.

 Quảng cáo theo vị trí địa lý

Bạn có thể giới hạn để chỉ người dùng tại một số thành phố, địa phương mới nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy dùng lựa chọn này nếu bạn chỉ bán hàng tại một số thị trường nhất định

 Thời gian hiển thị quảng cáo

Bạn có thể chọn để quảng cáo chỉ xuất hiện trong một số khung giờ nhất định. Hãy dùng lựa chọn này nếu khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm của bạn tại một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Yêu cầu tư vấn

 

Quảng cáo banner tìm kiếm

Banner của bạn sẽ xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm Cốc Cốc theo từ khóa bạn chọn. Đây là giải pháp tốt nhất trong các chiến dịch quảng cáo lớn.

 Theo từ khoá

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Cốc Cốc. Đó là cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng của bạn và để tăng doanh số bán hàng của bạn. Bạn chỉ phải trả tiền nếu khách hàng click vào quảng cáo.

 Quảng cáo theo vị trí địa lý

Bạn có thể giới hạn để chỉ người dùng tại một số thành phố, địa phương mới nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy dùng lựa chọn này nếu bạn chỉ bán hàng tại một số thị trường nhất định

 Thời gian hiển thị quảng cáo

Bạn có thể chọn để quảng cáo chỉ xuất hiện trong một số khung giờ nhất định. Hãy dùng lựa chọn này nếu khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm của bạn tại một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Yêu cầu tư vấn

 

Quảng cáo banner tab mới

Sản phẩm, thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện một cách nổi bật trên trang chủ trình duyệt Cốc Cốc.

 Theo từ khoá

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Cốc Cốc. Đó là cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng của bạn và để tăng doanh số bán hàng của bạn.

 Chủ đề mục tiêu

Bạn có thể giới hạn để chỉ những người dùng quan tâm tới một số chủ đề nhất định mới nhìn thấy Banner của bạn

 Nhân khẩu học

Quảng cáo banner của bạn chỉ hiển thị đến người dùng thuộc nhóm tuổi và/hoặc giới tính được nhắm chọn.

 Mục tiêu theo đối thủ cạnh tranh

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của người dùng đã từng truy cập các trang web bán hàng có sản phẩm tương tự như của bạn.

 Quảng cáo tiếp thị lại

Quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của những người dùng từng tìm kiếm từ khóa liên quan đến sản phẩm của bạn, hoặc đã truy cập vào các trang web bán hàng tương tự như của bạn.

 Quảng cáo theo vị trí địa lý

Bạn có thể giới hạn để chỉ người dùng tại một số thành phố, địa phương mới nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy dùng lựa chọn này nếu bạn chỉ bán hàng tại một số thị trường nhất định

 Thời gian hiển thị quảng cáo

Bạn có thể chọn để quảng cáo chỉ xuất hiện trong một số khung giờ nhất định. Hãy dùng lựa chọn này nếu khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm của bạn tại một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Yêu cầu tư vấn

 

Quảng cáo icon

Sản phẩm, thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện trước mắt người dùng ngay trên trang chủ trình duyệt Cốc Cốc.

 Chủ đề mục tiêu

Bạn có thể giới hạn để chỉ những người dùng quan tâm tới một số chủ đề nhất định mới nhìn thấy Banner của bạn

 Mục tiêu theo đối thủ cạnh tranh

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của người dùng đã từng truy cập các trang web bán hàng có sản phẩm tương tự như của bạn.

 Quảng cáo tiếp thị lại

Quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của những người dùng từng tìm kiếm từ khóa liên quan đến sản phẩm của bạn, hoặc đã truy cập vào các trang web bán hàng tương tự như của bạn.

 Quảng cáo theo vị trí địa lý

Bạn có thể giới hạn để chỉ người dùng tại một số thành phố, địa phương mới nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy dùng lựa chọn này nếu bạn chỉ bán hàng tại một số thị trường nhất định

 Thời gian hiển thị quảng cáo

Bạn có thể chọn để quảng cáo chỉ xuất hiện trong một số khung giờ nhất định. Hãy dùng lựa chọn này nếu khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm của bạn tại một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Yêu cầu tư vấn

 

Quảng cáo Browser Skin

Sản phẩm, thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện trước mắt người dùng ngay trên trang chủ trình duyệt Cốc Cốc.

 Chủ đề mục tiêu

Bạn có thể giới hạn để chỉ những người dùng quan tâm tới một số chủ đề nhất định mới nhìn thấy Banner của bạn

 Nhân khẩu học

Quảng cáo banner của bạn chỉ hiển thị đến người dùng thuộc nhóm tuổi và/hoặc giới tính được nhắm chọn.

 Mục tiêu theo đối thủ cạnh tranh

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của người dùng đã từng truy cập các trang web bán hàng có sản phẩm tương tự như của bạn.

 Quảng cáo tiếp thị lại

Quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang chủ trình duyệt của những người dùng từng tìm kiếm từ khóa liên quan đến sản phẩm của bạn, hoặc đã truy cập vào các trang web bán hàng tương tự như của bạn.

 Quảng cáo theo vị trí địa lý

Bạn có thể giới hạn để chỉ người dùng tại một số thành phố, địa phương mới nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy dùng lựa chọn này nếu bạn chỉ bán hàng tại một số thị trường nhất định

 Thời gian hiển thị quảng cáo

Bạn có thể chọn để quảng cáo chỉ xuất hiện trong một số khung giờ nhất định. Hãy dùng lựa chọn này nếu khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm của bạn tại một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Yêu cầu tư vấn

 

Quảng cáo mua sắm

Sản phẩm, thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện trước mắt người dùng ngay trên trang chủ trình duyệt Cốc Cốc.

 Theo từ khoá

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Cốc Cốc. Đó là cách tốt nhất để tiếp cận khách hàng của bạn và để tăng doanh số bán hàng của bạn.

 Quảng cáo theo vị trí địa lý

Bạn có thể giới hạn để chỉ người dùng tại một số thành phố, địa phương mới nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy dùng lựa chọn này nếu bạn chỉ bán hàng tại một số thị trường nhất định

 Thời gian hiển thị quảng cáo

Bạn có thể chọn để quảng cáo chỉ xuất hiện trong một số khung giờ nhất định. Hãy dùng lựa chọn này nếu khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm của bạn tại một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Yêu cầu tư vấn

 

Tiếp cận trọn vẹn khách hàng bằng công cụ quảng cáo trực tuyến vượt trội

Hãy để N.B.K VIETNAM đồng hành cùng chiến dịch quảng cáo của bạn

 
Copyright © 2016 - Đơn vị đầu tiên áp dụng BigData cho Digital Marketing tại Việt Nam
 
 
1