Loại tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì

Tên miền việt nam (cách tính phí)

- Năm đầu tiên = Phí khởi tạo + Phí duy trì

- Năm tiếp theo = Phí duy trì

.vn 280.000 vnđ 470.000 vnđ
.com.vn 300.000 vnđ 350.000 vnđ
.net.vn 300.000 vnđ 350.000 vnđ
.biz.vn 300.000 vnđ 350.000 vnđ
.edu.vn 220.000 vnđ 250.000 vnđ
.name.vn 30.000 vnđ 50.000 vnđ
.info.vn 220.000 vnđ 250.000 vnđ
.org.vn 220.000 vnđ 250.000 vnđ
Loại tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì

Tên miền quốc tế (cách tính phí)

- Năm đầu tiên = Phí khởi tạo

- Năm tiếp theo = Phí duy trì

.com 350.000 vnđ 350.000 vnđ
.net 365.000 vnđ 365.000 vnđ
.org 350.000 vnđ 350.000 vnđ
.top 250.000 vnđ 280.000 vnđ
.xyz 250.000 vnđ 280.000 vnđ
.site 250.000 vnđ 588.000 vnđ
.website 250.000 vnđ 475.000 vnđ
.click 250.000 vnđ 230.000 vnđ
.info 250.000 vnđ 400.000 vnđ
.asia 250.000 vnđ 350.000 vnđ
 
Copyright © 2016 - Đơn vị đầu tiên áp dụng BigData cho Digital Marketing tại Việt Nam
 
 
1